Beking Apa Pas Ujang

Ada ini PETU deng CARLA lagi hot-hota batona musim ujang...

PETU : "Sayang... so ujang kang?"
CARLA : "Iyo sayang, kiapa so?"
PETU : "Nda dingin ngana?"
CARLA : "Dingin no sayang..."
PETU : (petu so sange kong bapancing) "Pas ujang kong dingin-dingin bagini bagus torang beking apa kang sayang?"
CARLA : "Ooh, beking KOLAK DURIAN jo sayang ne..."
PETU : (cuma da tadiang kong tlang ludah)

Pas depe besok sore ujang ulang, mar ini komang Carla tu so sange kong dia bapancing pa Petu...
CARLA : "Sayang, ujang le kang?"
PETU : "Iyo sayang, pe dingin ee..."
CARLA : (asiiik, dia so bapancing le pa kita di dingin) "Kalo ujang kong dingin-dingin bagini bagus beking apa kang sayang?"
PETU : "NGANA CEKE JO TU SISA KOLAK DURIAN KLAMARING!!!"

Sent by: e-ketawa posted on 24 January 2013