Tidak Mau Minta Maaf

Di sebuah taman kanak-kanak, seorang anak perempuan tiba-tiba menampar seorang anak lelaki. Bu guru minta anak perempuan itu segera minta maaf kepada anak lelaki tersebut, tetapi bagaimanapun ia menolaknya. Bu guru merasa tersinggung dan menanyakannya mengapa ia bersikap demikian.

Anak perempuan itu kemudian menjawab: "Di rumah, biasanya Bapakkulah yang selalu minta maaf kepada Ibuku!"

Sent by: Peter Tan posted on 28 April 2012