Serangga apa yang senang berada di perpustakaan?

kutu buku

Sent by: e-ketawa posted on 30 March 2012