Sabet Manuke

Ono bule numpak andhong nang Yogya barengan karo wong Jowo sing dadi guide. Pas neng dalan, Ndilalah jarane mogok lan ndeprok.

Guide sing wis pengalaman numpak andhong mbengok ngabani kusir : "Pak! sabet manuke... sabet manuke..."

Kusire trus nyabet manuke jaran, langsung jaran ngadeg lan mlayu meneh. Liyo dino si bule numpak meneh mung bedo andhonge, dhewean ra nganggo guide. Ndilalah nang tengah dalan jarane mogok lan ndeprok meneh.

Si bule keminter, sok tahu, bengok bengok ngabani kusir: "Pak! sabet manuke! sabet manuke!"

Kusire mung meneng wae. Si bule tambah bengok-bengok : "Sabet manuke! sabet manuke!"

Kusir andhong nesu: "SABET MANUKE, SABET MANUKE... SABET MANUKMU DHEWE KUWI... JARANKU KI JARAN WEDOK, NDHUL!!!!"

Sent by: e-ketawa posted on 23 February 2012