Berderak-derak Sangkutan Dacing

Berderak-derak sangkutan dacing
Bagaikan putus diimpit lumpang
Bergerak-gerak kumis kucing
Melihat tikus bawa senapang

Sent by: e-ketawa posted on 18 November 2010