Adik Nama Comat

Adik nama Comat
Suka beri salam
Budak ketawa kuat
Suka kecing malam

Sent by: e-ketawa posted on 18 November 2010