Orang Sibu Menunggang Kuda

Orang Sibu menunggang kuda
Kuda ditunggang patah pinggang
Masih mahu mengaku muda
Padahal cucu keliling pinggang

Sent by: e-ketawa posted on 18 November 2010