Cara Melakukan Hubungan Seks

Penceramah : "Hari ini kita akan membahas hubungan seks. Ada 60 cara untuk melakukan hubungan seks."

Suara dari belakang : "Enam puluh lima!"

Penceramah : "Ada 60 cara dalam melakukan seks."

Suara dari belakang : "Enam puluh lima!"

Penceramah : " Terlepas dari pendapat saudara yang berada di belakang sana, maka ada 60 cara yang dikenal dalam dunia kedokteran. Yang pertama adalah lelaki diatas wanita..."

Suara dari belakang : "Enam puluh enam!"

Sent by: e-ketawa posted on 25 January 2010