Mimpi yang Tidak Baik

Tita : "Jeng, Jeng, saya kok semalam mimpi jadi pengantin dan menikmati malam pertama dengan seorang lelaki. Kira-kira apa arti mimpi itu, ya Jeng?"

Irna : "Oooh, itu tandanya Mbakyu akan bertemu dengan seorang lelaki dan lelaki itu pandai memberikan keindahan seperti pada saat malam pertama dulu."

Tita : "Tetapi anehnya lelaki itu kok suami Jeng sendiri, ya?"

Irna : "Oooo. itu tandanya Mbakyu bakal diserampang pakai palang pintu."

Sent by: e-ketawa posted on 28 December 2009