Sorak-Sorak Bergembira di Madura

Seorang guru dari Jakarta ditugaskan mengajar menyanyi di Pulau Madura. Pada hari pertama mengajar:

Guru : "Setelah latihan sekarang mari kita coba menyanyi bersama ya!"
Murid : "Baik bu Guru..." (Teriak murid seremppak)
Guru : "Ambil suara bersama ya. Soooo..." (maksudnya lagu sorak-sorak bergembira)
Murid : "Sooooo..." (Kompak semua)
Guru : "Satu, dua, tiga..."
Murid : "Rak, sorak bergembira..."
Guru : "???!!!"

Sent by: e-ketawa posted on 18 November 2009