Mempunyai 16 Orang Istri

Suatu pagi ada dua orang gadis yang memperbincangkan masalah pernikahan yang ada di negara Amerika.

Gadis 1 : "Sekarang aku tahu kenapa wanita Amerika boleh mempunyai 16 suami."

Gadis 2 : "Ah, masa? Dari mana kamu ambil kesimpulan itu?"

Gadis 1 : "Coba dengar baik-baik apa yang dikatakan pendeta ketika ia mentahbiskan pernikahan. Ia selalu berkata:´Four better, four worse, four richer, and four poorer."

Sent by: e-ketawa posted on 31 January 2009