Seorang Pendekar Menyunat Nyamuk

Ada 3 pendekar yang sedang pamer kebolehan

PENDEKAR 1: "Lihat, lalat sedang terbang saya sabet pakai rencong, dua sayapnya putus!!!"

PENDEKAR 2: "Lihat, lalat saya sabet pakai badik, badannya putus jadi 2!!!"

PENDEKAR 3: "Lihat seekor nyamuk sedang terbang saya sabet pake clurit."

Nyamul itu tidak jatuh, tetapi terbang dan berputar-putar.

PENDEKAR 1 dan 2: "WAH...,sabetan clurit anda tidak kena. Lihat nyamuknya masih terbang dan berputar-putar diatas kepala saudara."

PENDEKAR 3: "Eeiit jangan salah! saya memang tidak bermaksud membunuh nyamuk itu. Sabetan saya cuma menyunat anunya doang. Coba tangkap, pasti anunya tidak ada lagi."

Sent by: e-ketawa posted on 06 January 2009