SANGER VS KEMA

Ada tu orang sanger ( ungke ) dengan orang kema ( kema ) ba cerita kalu sapa pe kampung tu yang lebe jago

kema : "Ungke, torng pe kangkong di kema.. be..h tikus boleh ja maso akang"
ungke : "Kalu torang pe kangkong kema, tikus tako ja maso..."
kema : "Kiapa bagitu dang ke..??"
ungke : "Ada tusa didalam !!!"

Depe beso dorang ley baku dapa ulang di warong kema nemau kalah pa ungke, dia langsung angka suara lebe dulu

kema : "Ungke, ngana tau.. e dorang ada dapa tu ikang putih di kema, rupa sosiru depe besar...."
ungke : "Ah torang ley di sanger rupa sosiru dp besar..."
kema : "Ah nda mungkin noh ? sama dang ?"
ungke : "Jangan senang dulu kema... itu baru depa mata..."
kema : "##!@$"

Depe lusa kamari dorang dua ley ta baku dapa di warong kopi gara-gara kema so nafsu ungke cuma ja dapa tindis depe cerita kema langsung angka cerita..

kema : "Ungke, ngana tau tu hari torang ada cabu ubi.."
ungke : "Kiapa ??"
kema : "Wuihh, depe batang di kema satu.. kong depe akar di kema dua....."
ungke : "Eh kema... asal ley ngn tau..."
kema : "Apa itu ?"
ungke : "Torang pe blanga goreng di sanger, depe talinga satu ada di tahuna kong tu satu ada di tagulandang..."
kema : "Pemar... for apa ley tu blanga goreng so pe besar begitu ???"
ungke : "FOR MO GORENG AKANG NGANA PE UBI KUDA CUKI TU DIA NOH.....!!!"

Sent by: sisco zz posted on 30 September 2008