Basa Bapa-Bapa Balanja Ka Palasar

Basa na Salasa jam dalapan Mang Dadang ngahaja jalan ka pasar Majalaya hayang balanja lalab-lalaban jang sarapan. Barang datang ka pasar nyampak kang Dana mamawa anakna balanja kalapa salapan.

Mang Dadang :"Naha kang balanja kalapa? Kan kang Dana aya tangkalna dalapan?"

Kang Dana :"Ah … nya jang babawaan ka bapa mang, bapa saya hayang martabak kalapa…mang Dadang balanja lalab? Mana samarana?"

Mang Dadang :"Aya tah laja ... salam."

Kang Dana :"Naha laja salam, mang Dadang tara masak nya? Tah bawa kalapa jang lalab mah."

Mang Dadang :"Nya lah ngajaran dahar lalab aya kalapaan …. mangga Kang."

Kang Dana :"Mangga…."

Mang Dadang kapaksa mamawa kalapa, padahal kahayangnamah mamawa samangka sakaranjang jang anak-anakna. Kang Dana mapay-mapay jalan satapak, rada hanjakal mamawa kalapana ngan dalapan... TAMAT... dadaaaah

Sent by: Mohamad Yusman posted on 11 September 2008