BH..AYANGKARA

Basa dina pelajaran Bahasa Indonesia disalah sahiji SMP di Bandung, Pak Guru ngalatih hiji-hiji muridna sina kahareup.

Pak Guru : "Mimin tulis kahareup ... BHAYANGKARA...."

Mimin nu rada tunduh langsung kahareup bari nulis ku kapur dina bor .... BAYANGKARA

Pak Guru : "Geuning teu pake BH Min ... ? (maksudna BHayangkara)

Mimin : "Bet ngangge Pak Guru...." bari ngarabaan susuna, puguh we murid-murid jeung Pak Guru teh teu karuat nahan kaseuri.

Sent by: Mohamad Yusman posted on 09 September 2008