Papi Ngajakin 69 Sama Mami

Bapak : Mami, 69 aje yukk.....
Mami : ah papi jangan.... (gaya genit)
Bapak : trus maunya apa
Mami : 96
Bapak : ^%#@*&!)!(&@$*)(%

Sent by: e-ketawa posted on 17 May 2006