Endang Disuruh Ibunya

Endang disuruh ibunya....DANG...ambilin DONGDONG didalam DANGDANG diatas DINGDING DONG DANG...

Sent by: e-ketawa posted on 16 May 2006