Opa Deng Tomat

Di sekolah, Endi so terkenal lantaran amper tiap hari dia datang terlambat.
Kong suatu waktu lantaran so pasti Endi selalu terlambat maso, de pe Engku so jaga kong mo tanya apa lei depe alasan sampe dia terlambat maso skolah hari itu.

Engku : "Skarang apa lei ngana pe alasan terlambat maso sekolah pagi ini endi ?"
Endi : "Adoooh.., engku, kita pe keluarga ada musibah pagi ini."
Engku : "Hmm... musibah apa ?"
Endi : "Tape Opa meninggal tadi pagi di kobong belakang"
Engku : "Ba apa so ngana pe Opa pagi-pagi di kobong ?"
Endi : "Tape mama ada suruh pete tomat for mo beking smokol, Eeeh.. tunggu-tunggu tape opa so nyanda muncul. Serta tape mama pi cek di
kobong, tape Opa so kras di sei pohong tomat, kong tu tomat so ancor dia
so tindis deng depe badan"
Engku : "Astagaaaaa....! Kong bagimana jo ngana pe mama waktu da lia ngana pe opa so dalam keadaan bagitu?"
Endi : "Mama langsung pigi di pasar ba beli tomat"
Engku : "???"

Sent by: e-ketawa posted on 10 February 2006