Partai ke 49

Utu deng Ola ada bacirita serius soal pemilu yang lalu.
Utu : "Eh..Ola..ngana tau nyandak, kalu sebenarnya jumlah partai yang mo iko pemilu kalamaring bukang cuma 48, maar ada 49. Cuma tu satu nyanda dapa kase izin iko pemilu"
Ola : "Apa so tu partai itu ?"
Utu : "Partai Perempuan Indonesia"
Ola : "Kiapa kasiang dorang nyanda dapa kase iko pemilu?"
Utu : "Dorang nyanda dapa kase iko lantaran dorang pe lambang partai"
Ola : "Apa so dorang pe lambang partai?"
Utu : "Tantu katu lambang parampuang noh..!"
Utu : "Untung panitia pemilu nyanda kase ijin for dorang mo iko pemilu, kalu nyanda, samua pemilih laki-laki pasti cuma suka mo cucu tu partai itu"
Ola : "Bicara lagi lei ngana ta lempar deng sloop...!"

Sent by: e-ketawa posted on 10 February 2006