Kirim Surat Nyanda Pernah Balas

Utu, seorang murid SMP yang terkenal nakal, ditegur oleh Ibu Gurunya.
Ibu Guru : " Utu, kiapa kalamarin ngana nyanda maso skolah ?"
Utu : " Sakit, Nci !"
Ibu Guru : " Kiapa nyanda kirim surat ?"
Utu : " Percuma ! Nci kwa nyanda pernah balas...?????"

Sent by: e-ketawa posted on 09 February 2006