Kelangan Anak Mergo Nganggo Kontrasepsi

Critane iki darmaji duwe anak sepuluh, pancen yo darmaji asal e ndeso, ora tau mangan bangku sekolah (gendeng be'e bangku dipangan !!), Darmaji karo bojo ne surpa'ah ora tau nggawe alat kontrasepsi...! Saben ngono yo mesti kebobolan. Dasar yo Darmaji, ndelok bojone njenthit, mulet, angop, nyapu, ngepel, langsung napsu ne nglunjak... Ghandule njaluk dicelupno nang iku ne Surpa'ah. Ga sadar be'e lek anak e wis limo...!!

Akhire darmaji konsultasi nang dokter Sukardi, tonggone dewe..!! Darmaji ngomong nang dokter "Pak dokter, kulo niki duwe anak limo, tapi kulo ndelok bojo kulo njenthit mulet, angop, nyapu, ngepel, mesti napsu kulo nglunjak, pingin numpaki bojo kulo! Lha tapi pak dokter, nanging kulo mantun numpaki bojo kulo, bojo kulo mesti meteng, lha piye iki dokter ?"

Doktere ngomong "Lha sampeyan iki ora nggawe alat kontrasepsi tah?"

Darmaji ngomong "Opo dok? Kontakseksi? Opo iku aku gak eroh dok ?"

Moro dokter ngomong "KONTRASEPSI GOBLOK!! Iku semacam alat ngango cek bojone sampeyan ora meteng, koyo iki lho (dokter e ngetokno KONDOM)"

Jarene darmaji "Wah, iyo tah dok, tak cobak e dhisik, piro biyayane dok ?",

Dokter e nyauti "Wis kondom e ae sampeyan tebus, rongpuluh ewu wae! rong minggu maneh sampeyan mreneo maneh yo, aku pingin ngecek sampeyan!"

"Oye, dok!" jarene darmaji.

Bareng selang rong minggu darmaji teko nang dokter sukardi.

"Wuaah dok pancen manjur jarene sampeyan! anak kulo saiki kari siji?" jarene darmaji.

Doktere kaget. Terus ngomong "Lho anak e sampeyan koq iso kari siji? yo opo ceritane?"

"Ngene critane dokter, winginane pas marine dokter maringi kulo kondol"

Jarene dokter e "kondom goblok !"

Jarene darmaji "Oh iyo... kondom! Lha maringono kulo ten dalem, langsung nganclap bojo kulo supa'ah, langsung kulo tumpaki, lha... Mari numpaki bojo kulo niku, kula langsung dahar kaliyan anak kulo sing nomer loro, telu, papat kaliyan limo... Lha sing nomer siji ora ono ndek omah...anak kulo sing nomer siji tasik sekolah. Pas mari dahar, kondom niku kulo pangan kalian ngombe teh. Nah... selang limang menit weteng kulo mules kebelet ngeseng. Pas arep mlebu jheding, celono kaliyan sempak kulo, kulo plorotno. Durung sampe mlebu jheding kulo ngentut. Lha pas ngentut, kondom niku wau metu, terus mlembung guueedhe sampe pecah..dhaar..!! Nah papat-papate anak kulo wau mrisani kejadian mau, ngguyu-ngguyu kekel karo nyekeli weteng sampe nangis-nangis karo ga kuat ambekan. Sampek-sampek kepapat-papate anak kulo wau mati!!"

Sent by: nugrah rizkanda posted on 30 December 2005