Baca Pelan-Pelan Saja

diz ama ndu luka lasi ke rasak
tiper gime nca rikit absuc iseda
ngka nke ratol old anje lekseda
ngs ibukme ngej atul i sani ni

Sent by: e-ketawa posted on 20 July 2005