Lurang Jeung Ulis I

Ulis : "Pa lurah, abdi nguping wartos pa bupati bade dongkap ka desa urang"
Lurah : "Sadiakeun we endog dua bongsang mah, da biasana oge ari inohong
datang ka urang mun teu menta hayam nya menta endog, da ari sapi jeung domba mah euweuh nu boga."
Ulis : "Da sanes bade nyuhunkeun endog pa, saurna bade marios pangwangunan mushola di desa urang."

Lurah : "Heueuh endog ongkoh lis..."

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005