Nanya Pasien

Dokter: "Maneh sok sabaraha kali mandi?"
Pasien 3 : "Tilu kali pak!"
Dokter: "Hah.........iraha bae?"
Pasien 1: "Kamari, isukan, pageto"
Dokter: "Ari ayeuna?"
Pasien 3 : "Ayeuna mah saptu atuh pa dokter...."
Dokter pingsan.

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005