Politisi Jujur

Di Bunderan HI Jumad keur unjuk rasa bari ngacung ngacung sapanduk. Dina sapandukna aya tulisan daptar ngaran politisi busuk, keur kitu kareret ku saurang politisi anu keur naek bus way,pudigdig manehna siga nu ambek terus menta eureun persis di hareupeun si Jumad, tapi teu digugu lantaran dilebah dinya euweuh halte. Kapaksa manehna turun di halte anu jauh tidinya, bari haruhah harehoh pok ngomong satengah ngagorowok.

Politisi : "Nanaonan ieu teh ?" ( semu ngagidir)
Jumad : "Matak kieu ge supados masarakat terang, sareng dina waktosna nyolok teu lepat milih !"
Politisi : "Tapi kudu kumplit atuh nyatetna !" ( rada leuleuy )
Jumad : "Maksad bapa?"
Politisi : "Kieu kieu ge pan dewek teh politisi oge euy !"
Jumad : "Muhun pan nu dicatet didieu teh politisi busuk wungkul !"
Politisi : "Ih ari maneh asa belegug belegug teuing...dewek can kacatet didinya!"

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005