Jalma nu teu meunang dideketan

- Jalma nu sok ngadahar sendal capit atawa sapatu
- Jalma nu sok sare handapeun gilinding setum
- Jalma nu sok kiih di paimaran masjid
- Jalma nu sok mandi ku cai limun

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005