Basa Lemesna

Ua Sas: "Cik, ari lemesna leungeun naon?"
kang Hendri : "Pananganan"
Ua Sas: "Lemesna suku?"
kang Hendri: "Sampeyan..."
Ua Sas: "Tah ayeuna...ari lemesna beas, naon?"
kang Hendri mikir...uleng lila....naon nya?
Ua Sas: "Tipung...!!!!"
hahaha.... (MJ)

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005