Lini Lokal

Si Oded karek umur tilu taun sarena masih ngagulung jeung indungna,hiji mangsa manehna nanya ka indungna.

"Ma...upami bapa uih nyaba kunaon sok kaleresan aya lini ?"

"Keur usum lini meureun !" jawab indungna pondok.

"Minggu kamari basa bapa kenging tilu dinten dilembur, eta lini meni noron kitu nya ma,wengi kahiji 5,5 skala ritcher, wengi kadua 6,5 skala ritcher, komo wengi katilu mah basa bapa enjingna bade nyaba deui, euleuh etah dugikeun ka 7,5 skala ritcher,sareng subuhna aya lini susulan langkung rongkah...hiih oded sieun aya lini deui ma...!"

"Hayang teu diganggu lini deui...oded ?"

"Hoyong pisan ma...!"

"Tah engke lamun bapa hidep datang, sarena pindah dikamar sejen nyah!"

"Oh mun kitu mah lini teh balad si bapa...hiih..sieun !" ceuk si oded bari bibirigidigan (SR).

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005