Maling Cocoan Siaki

Bari nyingsatkeun sampingna sinini gura giru muru ka imah pa RT, nek laporan yen sinini peuting tas kapalingan.

"Ni...ya naon nu kapalingan teh ?" tanya pa RT ka sinini.

"Untung pa RT nu kapalingan teh ngan ukur cocoan siaki,padahal dihandapeun kasur emas batangan aya lima kilona, duit sapuluh gepok, surat surat penting, saham saham jeung deposito anu nilaina miliaran, nini ge ngarasa aneh naha nu dicokot teh ngan ukur cocoan siaki !".

"Naon nu dimaksud cocoan siaki teh nini ?" pa RT teu ngartieun.

"Kieu geura dongengna, biasana si aki mun hees sok dimana wae goledagna aya di hareupeun hawu, aya dihareupeun goah, kadang kungsi dipakalungan domba, tah harita kaparengan tas nongton pilem bay watch, sigana teu karasa guher we siaki sare dihareupeun tivi, nini ampih kaenggon, kira kira jam tilu peuting di enggon aya nu gigilisiran, ari sugan teh siaki ngajak "heureuy" ku nini teh dianteup we ongkoh tiris deuih mun sorangan mah,kira kira geus satengah jam pagulei,aya nu ngagorowok...wangsaaat...! wangsaaaat..! nini reuwas pas disidikeun sihoreng geuning nu ngagorowok teh si aki, reuwaseun meureun waktu ngalilir panto hareup nyampak muka, nini oge beuki reuwas naha nu ngeukeupan nini ieu saha ? teu antapwarah jelepuk kunini ditajong...jengkang si wangsat teh ngajengkang, pas pisan kana jandela anu sorena poho can diselotkeun, gubrag ngagebut kaluar, terus beretek lumpat... tah kitu pa RT dongengna teh...!"

Jadi nini teh tas..tas.....!"

"Sssst..tong rea beja...bisi kadengeeun ku siaki....gawat !" (SR).

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005