Undangan

Nuwun wiyosipun kulo ngaturi pirso mbok bilih mboten wonten halangan mbenjing dinten Seloso Kliwon malem Rebo Legi wulan Bakdo wanci magrib kulo bade gadah damel islamaken utawi nyunataken utawi mbucal kulup bapakipun tole yuswo kinten-2 lahir jaman Jepang; kulo nyuwun ngapunten ingkang ageng margi panjenengan mboten pareng nginjen; dene mbok bilih tukang jagal utawi dokter ingkang nyunat mboten saged motol kulupipun kepekso kito sedoyo pados tukang graji kayu.
Semanten rumiyin undangan kito mbok bilih wonten lepat kulo nyuwun sewu nembah suwun. Saking kulo Dulgento Tumut mahargya rawuh penjenengan Ir. Maerokoco Diplom. Ing. MLML.

Sent by: wonokairun posted on 29 September 2004