Jeneng

Sepur lagi wae metu soko setasiun Balapan Painem karo Paijem sedulur loro dadi babu neng Jakarta neng omahe babah Hong.

"Timbang ngantuk ayo main cangkriman (tebak-2-an) yuk"
"Ayo ... siapa takut " tuture Paijem
"Yen bojone Pak Seno....wong Yogyakarto ngomonge piye ?"
"Yo mesti wae jeng Seno"
"Yen garwane Pak Budi ?"
"Pasti..... jeng Budi"
"Yen .... bojone Pak Ngatno"
"wis genah ...... JENGATNO ..."

Sent by: wonokairun posted on 29 September 2004