Boleh Bertanya di Kelas

Seorang guru yang sudah menjelaskan materi pelajaran sejarah dan mempersilahkan muridnya untuk bertanya.

Guru: "Baik,anak-anak apakah ada yang ingin bertanya?"
Suasana Hening... setelah 30 detik lalu
Murid: "Bu saya mau nanya....."
Guru: "Ehm......"
Murid: "Apakah saya boleh bertanya?"
Guru: "Ya,boleh"
Murid: "Oh,terima kasih BU..."
Guru: "Lho....Jadi apa yang kamu pertanyakan?"
Murid: "Ya...yang tadi yang saya tanyakan"

Sent by: e-Ketawa posted on 07 August 2004