Binatang apa yang di sukai pramonoanung?

Panda Nababan

Sent by: pii posted on 26 May 2004