Semut Hitam Lomba dengan Semut Merah

Kan ada perlombaan baris-bebaris antara semut merah dan semut hitam. Pada saat perlombaan semut hitam dinyatakan kalah,lalu dia manyun dan berkata:

"Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding..."

Sent by: albert posted on 20 May 2004