Mantra Kamasut Kamabut

Kama sut kamabut laha sut lahabut jum....kata...jum...but-but selamat anda telah membaca mantra penghalus bulu jem....(tetapi)

Sent by: edith posted on 13 May 2004