Binatang apa kalau tidur ngaak boleh dideketin, kalau lompat malah disorakin. Apa coba?

Singa sirkus, kalau tidur nggak boleh dideketin , kalau lompat malah disorakin. Betul, kan?

Sent by: Bagas posted on 10 May 2004