Mobil apa yang paling romantis?

Mobilang cinta, mobilang sayang, mobilang kangen.

Sent by: Fahrian Hakim posted on 10 May 2004