Mobil apa yang nyebelin?

Mobil... ang apa terserah gue...

Sent by: Panda posted on 06 May 2004