Wedhi karo bojo

Mari pegatan muntiyadi terus rujukan maneh karo romlah.
Masalahe muntiyadi cinta pol karo romlah.

Kapanane ndek kesatuanne muntiyadi, tentara diperintah baris.
Tapi komandan njaluk barisanne dibagi loro.

Barisan sing pertama tentara sing wedi karo bojone.
Barisan sing kedua tentara sing gak wedi karo bojone.

Pas komandan ngecek barisan.
Barisan sing pertama akeh pol...
Barisan sing kedua cuman siji yo muntiyadi

Komandanne takok nang muntiyadi :

Opo'o peno kok gak wedi karo bojo.
"Lho aku iki ndek barisan kedua, dikongkon karo bojoku" Jare muntiyadi.

Sent by: e-ketawa posted on 03 February 2004