Osama Suka George Bush

Salah satu yang nggak percaya kalo osama musuhan ama george bush adalah agnes monica, soalnya tiap hari agnes nyanyi diiklan TV "osama suka jos bus"

Sent by: Fauzi posted on 09 December 2003