Monyet apa yang suka-suka?

Mo nyetel TV boleh, mo nyetel radio boleh, mo nyetel apa aza pun BOLEH !!

Sent by: Alex Sir posted on 22 October 2003