Binatang apa yang paling kecil...?

Cucunya kuman sakit tuluh taun

Sent by: Chepie posted on 15 August 2003