Seorang bapak mempunyai lima orang anak. namanya ,maribu,marika,marice, marila,dan marina.Bagai mana cara sang bapak memanggil semua anaknya supaya singkat?

Mari buka celanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sent by: Ayu posted on 07 August 2003