Apa bedanya onta ama kangkung

K'lo onta di Arab ,kangkung di urab

Sent by: Denny Boy posted on 24 July 2003