Sambal apa yang ada di jalanan ?

Sambal ban

Sent by: Sigit (zagat) posted on 20 July 2003