SMS Maksa

Aku suka kmu. Kl gak bls sms ini km suka ma aku,kalo jwb sms ini km trm aku,kl km bc sms ini km respon ma aku,kl km gak bc sms ini km suruh aku kerumah kamu.

Sent by: Topick posted on 12 June 2003