No Apa No Apa

No School No Ngkrong
No Style No Rak
No Home No Maden
No Resleting No Ngol
No pay No Njok
No Ban No CeNg

Sent by: ceboks posted on 08 June 2003