Tahun 2010 gaji pegawai negeri akan dibayar pake YEN....!

YEN...ono dhuwite.
YEN...no rejekine.
YEN...ora lali.
YEN...ing tawang ono wong Edan !!
Ha..ha..ha..ha :)

Sent by: Umar Setiawan posted on 31 May 2003