Belajar bahasa Korea

I love you: soon dhong yang
Sweet memory: choo pang dhong
Come in: tan cap dhong
It"s nice: dho rong yang
Get ready: ngang kang yang

Sent by: eKetawa posted on 26 April 2003