Rajin pangkal pandai

Rajin Pangkal Pandai, Hemat Pangkal Kaya, Enak Pangkal PAHA.

Sent by: eKetawa posted on 25 April 2003